Cháo Miến Mì Phở

Bún Khô Vi Phong

$1.85

- 500g

Cháo Miến Mì Phở

Bún Tươi Safaco

$1.90

(Thùng/15G) 300g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Bạc Má

$10.50

1kg

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Bớp

$19.00

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Chim

$15.00

1 kg

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Cơm Khô

$5.00

- 500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Cơm Khô L1

$6.00

- 500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Cơm Rút Xương

$7.50

- 500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Đù 1 Nắng

$7.50

- 500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Hố 1 Nắng

$10.00

- 500G

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Khô Phan Thiết

$7.50

-500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Lãi

$4.50

- 500G

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Mó

$12.50

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Ngừ Nguyên Con

$9.50

1 kg

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Nục Khô

$6.50

500g

Sale!

Dưa Cà Mắm Muối

Cà Pháo Trắng Muối – 365g

$3.00

Cà Pháo Trắng Muối – 365g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Sặc 1 Nắng

$12.50

1kg

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Thu 1 Nắng

$12.00

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Thu Nhật

$19.00

1kg

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Thu T.dũng

$5.00

1 kg(cá Lóc)

Sale!
$45.00

Cá Trắm Kho Làng Vũ Đại – 2KG Nôi

Cafe và Trà

Cafe Good Morning

$4.00

thùng/21bịch

Nước Ngọt

Cam Chai Twister

$4.00

- 455ml, 1 lốc