Thực Phẩm Đông Lạnh

Ba Rọi 1 Nắng

$7.50

- 500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Bánh Chưng Gù Cẩm

$6.00

- 500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Bánh Chưng Gù Xanh

$5.00

- 500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Bánh Chưng Xanh Vuông

$8.00

- 1KG

Thực Phẩm Đông Lạnh

Bánh Gà

$4.00

Thực Phẩm Đông Lạnh

Bò Viên Đà Nẵng

$5.50

- 500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Bò Viên Gân

$6.00

- 500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Bạc Má

$10.50

1kg

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Bớp

$19.00

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Chim

$15.00

1 kg

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Cơm Khô

$5.00

- 500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Cơm Khô L1

$6.00

- 500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Cơm Rút Xương

$7.50

- 500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Đù 1 Nắng

$7.50

- 500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Hố 1 Nắng

$10.00

- 500G

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Khô Phan Thiết

$7.50

-500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Lãi

$4.50

- 500G

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Mó

$12.50

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Ngừ Nguyên Con

$9.50

1 kg

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Nục Khô

$6.50

500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Sặc 1 Nắng

$12.50

1kg

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Thu 1 Nắng

$12.00

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Thu Nhật

$19.00

1kg

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cá Thu T.dũng

$5.00

1 kg(cá Lóc)

Thực Phẩm Đông Lạnh

Chà Bông Heo Như Lan

$6.00

- 100g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Chà Bông Minh Châu

$4.00

1 hộp

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cha Cá Thác Lác

$15.00

1kg

Thực Phẩm Đông Lạnh

Chả Cây Lớn

$5.25

- 1KG

Thực Phẩm Đông Lạnh

Chả Cây Nhỏ

$2.75

- 500G

Thực Phẩm Đông Lạnh

Chả Cốm

$5.00

- 500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Chả Cua Bánh

$4.50

- 500G

Thực Phẩm Đông Lạnh

Chả Da Heo

- 250G Cây

Thực Phẩm Đông Lạnh

Chả Giò Da Vỏ Ram

$7.00

- 500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Chả Lá Cẩm

$6.50

Thực Phẩm Đông Lạnh

Chả Lụa Bò Như Lan

$10.00

- 500G

Thực Phẩm Đông Lạnh

Chả Lụa Heo Như Lan

$10.00

- 500G

Thực Phẩm Đông Lạnh

Chả Mỡ Miếng

$5.00

- 500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Chả Mực Hạ Long

$6.00

- 500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Chả Ốc Hà Nội

$5.00

-500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Chả Quế Như Lan

$20.00

1 kg

Thực Phẩm Đông Lạnh

Chả Ram Tôm Đất

$6.00

- 500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Chả Thủ Như Lan

$9.00

- 500G

Thực Phẩm Đông Lạnh

Chân Bò Rút Xương

$8.00

Vó Bò

Thực Phẩm Đông Lạnh

Chân Gà Rút Xương

$4.00

Bịch

Thực Phẩm Đông Lạnh

Chân Heo Rút Xương

$7.50

(Dựng Heo)

Thực Phẩm Đông Lạnh

Cua Đồng Xay

$4.00

1 bịch

Thực Phẩm Đông Lạnh

Dồi Sụn Hà Thành

$5.00

1 bịch

Thực Phẩm Đông Lạnh

Dộn Sụn

$5.00

- 500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Đầu Heo

$6.50

Thực Phẩm Đông Lạnh

Gà Jam Bon

$15.00

1 kg

Thực Phẩm Đông Lạnh

Gà Ta

$10.25

-1kg

Thực Phẩm Đông Lạnh

Giò Bò Hà Nội

$8.00

-500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Giò Dăm Bông

$10.00

-1kg

Thực Phẩm Đông Lạnh

Giò Heo Hà Nội

$6.00

-500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Gym Bap Chiên

$5.00

Thực Phẩm Đông Lạnh

Heo Hầm Vissan

$2.50

150g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Jambon Da Bao Như Lan

$11.00

- 500G

Thực Phẩm Đông Lạnh

Jambon Dabao

$26.00

-1,4kg

Thực Phẩm Đông Lạnh

Khô Cá Chỉ Vàng

$6.00

500 G

Thực Phẩm Đông Lạnh

Khô Cá Cơm Mờm Sữa

$12.50

- 500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Khô Cá Đù

$7.50

-500G

Thực Phẩm Đông Lạnh

Khô Gà

$6.00

120G