$1.00

- 90g, tinh chất sữa

$1.00

- 90g, bảo vệ vượt trội 10

Thuốc Không Kê Đơn

Xiro Ho

$3.50

Xiro Ho/h (Tussis UK)

Thực Phẩm Đông Lạnh

Xôi Chim

$4.15

Bịch

Thực Phẩm Đông Lạnh

Xôi Gà Nấm

$5.00

Thực Phẩm Đông Lạnh

Xôi Khúc Nếp Than

$10.00

- 10c

Thực Phẩm Đông Lạnh

Xôi Khúc Trắng

$9.50

- 10B

Thực Phẩm Đông Lạnh

Xôi Ngũ Sắc 8

$8.00

1 bịch

Thực Phẩm Đông Lạnh

Xúc Xích An Chay

$3.00

- 500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Xúc Xích Bình Minh

$4.50

- 500g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Xúc Xích Heo Vissan

$1.50

- 117g

Thực Phẩm Đông Lạnh

Xúc Xích Hun Khói

$4.50

-500g

Nước Ngọt

Yến Nha Đam Mina

$3.50

- 500ml, 1 lốc